Услуги

Райков сервиз ООД предлага следните услуги, свързани с основната му дейност – оборудване за газстанции, бензиностанции и метанстанции:


  • Проектиране, изграждане и сервиз на газови инсталации за природен газ;

  • Оборудване и сервизно обслужване на бензиностанции, газстанции и метанстанции;

  • Доставка на компресиран природен газ;

  • Внос и сервиз на компресори за метан от Италия;

  • Продажба на метан, пропан-бутан и дизел на дребно;

  • Поддръжка, преустройство и ремонт на съоръжения с повишена опасност.