Сертификати

 

Райков сервиз ООД разполага със сертификати и системи за управление по БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2005 с приложение при производството, преустройството и монтажа на газови инсталации и търговията с газ и други петролни продукти. Фирмата разполага също с лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.