Цени

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание изискванията на чл. 33 от Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, “РАЙКОВ СЕРВИЗ” ООД обявява предложението си за утвърждаване на цени за регулаторен период 2023 г. – 2027 г. за клиенти на територията на община Смолян, както следва:

 

Клиентски групи и подгрупи

Пределни цени за разпределение

 (лв./ MWh)

Пределни цени за снабдяване

(лв./ MWh)

 
 

Промишлени клиенти

14,57

1,78

 

Обществено-административни и търговски клиенти

32,72

2,92

 

Битови клиенти

36,43

4,71

 

 

Клиентски групи и подгрупи

Пределни цени за присъединяване

(лв./клиент)

 
 

Промишлени клиенти

 

до 0,16 MWh/час вкл. 

2 180

 

над 0,16 MWh/час 

3 790

 

Обществено-административни и търговски клиенти

 

 

до 0,16 MWh/час вкл. 

1 775

 

над 0,16 MWh/час 

3 340

 

Битови клиенти

420

 

 

В посочените цени не е включен ДДС и акциз.